Cao Đẳng Hà Nội - Thực học - Thực hành - Thực nghiệp - Thực tài

Đăng ký tư vấn
tuyển sinh ngay

Thông điệp từ thầy
Bùi Quang Thịnh

Chủ tịch Hội đồng Trường

“Kiên định với TRIẾT LÝ GIÁO DỤC: THỰC HỌC - THỰC HÀNH - THỰC NGHIỆP - THỰC TÀI và giá trị cốt lõi: HIỆU QUẢ - ỨNG DỤNG - SÁNG TẠO, HNC luôn muốn đem đến sự thành công cho tất cả sinh viên.

Với KHÁT VỌNG - BẢN LĨNH - CỐNG HIẾN, HNC kiến tạo môi trường học tập hiện đại, năng động giúp sinh viên phát triển tư duy sáng tạo, có đủ năng lực để tạo ra những giá trị mới”.

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT

17 NĂM

Hình thành và phát triển

500+

Doanh nghiệp hợp tác

100%

Sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay

99+

Chuyên gia đào tạo

2.000

Sinh viên theo học mỗi năm

Đăng ký tư vấn

Lý do lựa chọn học tập tại Cao đẳng Hà Nội

Lợi thế về Chất lượng

Lợi thế về Hiệu quả

Lợi thế về Khác biệt

Đăng ký tư vấn

7 NGÀNH ĐÀO TẠO

Thực học - Thực hành - Thực nghiệp - Thực tài

Tự hào trong từng trải nghiệm

Lợi thế đào tạo Tự hào kết nối

Đăng ký tư vấn

Khám phá hành trình tự hào

Giới thiệu chung

Trường Cao đẳng Hà Nội (HNC) là đơn vị giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực đa ngành chất lượng cao về lĩnh vực sức khoẻ, ngôn ngữ, công nghệ và kinh tế

Đăng ký tư vấn

Hôm nay bạn tự hào về HNC

Ngày mai HNC tự hào về bạn

Đăng ký tư vấn
tuyển sinh ngay

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀ NỘI

KHÁT VỌNG - BẢN LĨNH - CỐNG HIẾN

KM3+350 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội

SĐT: 097 686 2442

Email: contact@caodanghanoi.edu.vn

http://dangkytuyensinh.caodanghanoi.edu.vn/